วารสารของคริสตจักร

การสร้างเพื่ออนาคต : พระวิหาร- สัญลักษณ์แสดงว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้ว
2015-04-22 23:20:19
ผมหวังว่า เราทุกคนจะสามารถมองเห็นอนาคตในปัจจุบัน และ ขอให้เราทุกคน อธิษฐานขอการทรงนาจากพระเจ้า เพื่อเราทุกคนจะมีส่วนร่วมในแผนการ ของพระองค์ และ มีชีวิตที่มีคุณค่า เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี ขอพี่น้องใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าอ่านใคร่ครวญคาเทศนา เพื่อเราจะ
อ่านต่อ
อธิษฐานสาหรับอนาคต (ตอน 1)
2015-04-22 23:23:20
หัวข้อ การสร้างเพื่ออนาคต-มินิซีรีย์พระธรรมเนหะมีย์ (3) “อธิษฐานสาหรับอนาคต (ตอน 1)” - พระธรรมเนหะมีย์ บทที่ 1:1-11 ผมขอให้เราทุกคนกลับไป ใคร่ครวญดูว่า พระเจ้าวางคุณในตาแหน่งที่คุณอยู่เพื่ออะไร? พร้อมทั้ง ตรวจสอบกาแพงชีวิตของคุณว่าอยู่ในสภาพเช่นไร? อ
อ่านต่อ
อธิษฐานสาหรับอนาคต (ตอน 2)
2015-04-22 23:27:57
หัวข้อ “อธิษฐานสาหรับอนาคต (ตอน 2)” – มินิซีรีย์ การสร้างเพื่ออนาคต พระธรรมเนหะมีย์ (4) พระธรรมเนหะมีย์ บทที่ 1:1-11 ท่านเนหะมีย์ไม่ได้อธิษฐานเฉยๆ แล้วไม่ได้ทาอะไร แต่ท่านเปลี่ยนคาอธิษฐานมาเป็นการกระทำ ท่านเนหะมีย์เองเป็นส่วนหนึ่งของคาตอบของคาอธิษฐานข
อ่านต่อ
การเผชิญอนาคต
2015-04-22 23:30:00
หัวข้อ “การเผชิญอนาคต” - มินิซีรีย์ การสร้างเพื่ออนาคต พระธรรมเนหะมีย์ (ครั้งที่ 5) พระธรรม เนหะมีย์ บทที่ 2:1-18 พระเจ้าไม่เพียงแต่กาลังทาพันธกิจในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางเรา แต่พระองค์กาลังทรงสร้างประชากรของพระองค์ไปพร้อมๆกันด้วย นั่นคือ ทรง
อ่านต่อ
คำเทศนา 3 ตอน อีสเตอร์ 2014
2015-04-22 23:35:18
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านและครอบครัวในเทศกาลอีสเตอร์นี้ ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องทุกท่านใช้เวลาในการศึกษาใคร่ครวญพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม ในเหตุการณ์ตั้งแต่สวนเกทเสมนีตลอดไปจนถึง 40 วันที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลากับสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์เสด็จไปประทับ ณ เบ
อ่านต่อ
พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา :“แขกลึกลับที่มาเยี่ยม พระเมสสิยาห์”
2015-04-22 23:38:11
ผมและครอบครัว ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านและครอบครัว เนื่องในวัน คริสตมาสที่ผ่านมา และในเทศกาลตรุษจีนนี้ ผมขอให้ ทุกท่าน เป็นดั่งโหราจารย์ที่ทาทุกอย่าง (แม้จะเสี่ยงชีวิตก็ตาม) เพื่อมานมัสการอยู่เบื้องพระพักตร์พระบุตรของพระเจ้า ผมไม่อยากให้ผู้ใดเป็นเหมือนก
อ่านต่อ
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออนาคต
2015-04-22 23:39:38
ซีรีย์ : การสร้างเพื่ออนาคต (ครั้งที่ 8) ตอน : ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออนาคต ผมหวังว่า เราทุกคนจะซาบซึ้งและมีความเข้าใจหลักการequal sacrificial Giving “การอุทิศให้ด้วยความเสียสละอย่างเท่าเทียมกัน” ขอพระเจ้าทรงนาพาเราที่ความเชื่อ ของเราจะไม่เป็นเพ
อ่านต่อ
ยึดอนาคตไว้ให้มั่น
2015-04-22 23:41:20
ซีรีย์ : การสร้างเพื่ออนาคต (ครั้งที่ 9) ตอน : ยึดอนาคตไว้ให้มั่น ผมหวังว่า เราทุกคนจะได้เรียนรู้จากชีวิตของท่านเนหะมีย์ ถึงวิธีการที่ท่านเผชิญกับดักถึงสามครั้งในสามรูปแบบ จนกระทั่งท่านสามารถทาการก่อสร้างที่เหลือเชื่อ เสร็จสิ้นในเวลาที่รวดเร็วอย่างน่า
อ่านต่อ