รอบเวลานมัสการ
ทุกเช้าวันอาทิตย์
รอบที่ 19.00 - 10.15 น.

รอบที่ 210.45 - 12.00 น.